விண்ணை நோக்கி காத்திருRev.Fr.R.John Josephகிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே !


 • மீட்புக்காக காத்திருப்பு :
  • ஆண்டவரே, நீர் அளிக்கும் மீட்புக்காக நான் காத்திருக்கின்றேன் - தி.பா 119:166.
  • இவரே நம் கடவுள் இவருக்கென்றே நாம் காத்திருந்தோம். இவர் நம்மை விடுவிப்பார். இவரே ஆண்டவர் இவருக்காகவே நாம் காத்திருந்தோம். இவர் தரும் மீட்பில் நாம் மகிழ்ந்து அக்களிப்போம் - எசா 25:9.
  • நமக்கோ விண்ணகமே நம் தாய்நாடு. அங்கிருந்து தான் மீட்பராம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருவாரென காத்திருக்கிறோம் - பிலி 3:20.
  • கடவுளின் செயலுக்காக நான் மௌனமாய் காத்திருக்கின்றேன். எனக்கு மீட்பு கிடைப்பது அவரிடமிருந்தே – தி.பா 62:1.
  • ஆண்டவர் அருளும் மீட்புக்காக அமைதியுடன் காத்திருப்பதே நலம் - புல 3:26.
  • நெஞ்சே கடவுளுக்காக மௌனமாய் காத்திரு – தி.பா 62:5.


 • அபிஷேகத்துக்காக காத்திருப்பு :

 • A. ஆண்டவருக்காக :

  • ஆண்டவருக்காக நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்போரே, நீங்கள் அனைவரும் உள்ளத்தில் வலிமையும் உறுதியும் கொண்டிருங்கள் - தி.பா 31:24.
  • உமக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்போருக்கு பரிசு அளியும் - சீரா 36:15.
  • ஆண்டவரே விடியற்காலையில் என் குரலை கேட்டருளும். வைகறையில் உமக்காக வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருப்பேன் - தி.பா 5:3.
  • நான் ஆண்டவருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். அவரும் என் பக்கம் சாய்ந்து என் மன்றாட்டை கேட்டருளினார் - தி.பா 40:1.
  • ஆண்டவரே, உமது நீதியின் நெறியில் நடந்து, உமக்காக காத்திருக்கிறோம். உமது திருப்பெயரும் உமது நினைவும் எங்களுக்கு இன்பமாய் உள்ளன – எசா 26:8.
  • ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கின்றேன். என் நெஞ்சம் காத்திருக்கின்றது – தி.பா 130:5.
  • விடியலுக்காய் காத்திருக்கும் காவலரை விட, ஆம் விடியலுக்காய் காத்திருக்கும் காவலரை விட என் நெஞ்சம் என் தலைவருக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றது – தி.பா 130:6.
  • நெஞ்சே கடவுளுக்காக மௌனமாய் காத்திரு. ஏனெனில், நான் எதிர்பார்க்கும் நலன் வருவது அவரிடமிருந்தே – தி.பா 62:5.
  • நானே ஆண்டவர் என்பதையும், எனக்காக காத்திருப்போர் வெட்கமடையார் என்பதையும் நீ அறிந்து கொள்வாய் - எசா 49:23.


  B. பேரன்பிற்காக :

  • தமக்கு அஞ்சி நடந்து, தம் பேரன்புக்காக நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்போரிடம் அவர் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றார் - தி.பா 147:11.
  • தமக்கு அஞ்சி நடப்போரையும், தம் பேரன்பிற்காக காத்திருப்போரையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்குகின்றார் - தி.பா 33:18.


  C. இறைவார்த்தைக்காக :

  • இதோ உம் சொற்களுக்காக காத்திருந்தேன் - யோபு 32:11.
  • ஆண்டவரின் சொற்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றேன் - தி.பா 130:5.
  • என் வாயிற்படியில் நாள்தோறும் விழிப்புள்ளோராய் நின்று, என் கதவு நிலையருகில் காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கின்றோர் நற்பேறு பெற்றோர் - நீ.மொ 8:34.


  D. ஞானத்துக்காக :

  • உழுது விதைத்து, பின் நல்ல விளைச்சலுக்காக காத்திருக்கும் உழவர் போன்று ஞானத்தை அணுகு – சீரா 6:19.


  E. அபிஷேகத்துக்காக :

  • நீங்கள் எருசலேமை விட்டு நீங்க வேண்டாம். என்னிடமிருந்து கேட்டறிந்த தந்தையின் வாக்குறுதி நிறைவேற காத்திருங்கள் - தி.தூ 1:4.
  • நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வரும் வல்லமையால் ஆட்கொள்ளப்படும் வரை இந்நகரத்திலேயே இருங்கள் - லூக் 24:49.


  F. மெசியாவுக்காக :

  • யூதர்கள் இயேசுவிடம் இன்னும் எவ்வளவு காலம் நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். நீர் மெசியாவானால் அதை எங்களிடம் வெளிப்படையாக சொல்லிவிடும் - யோவா 10:24.


  G. பொதுவாக :

  • உம் ஊழியன் எத்தனை நாள் காத்திருக்க வேண்டும். என்னை கொடுமைபடுத்துவோரை என்று தண்டிப்பீர் - தி.பா 119:84.
  • என் முறையீட்டுக்கு என்ன விடையளிப்பார் என்றும் என் வாயிலாக ஆண்டவர் என்ன கூறப்போகின்றார் என்றும் கண்டறிவதற்காக காத்திருப்பேன் - அபா 2:1.
  • காலம் தாழ்த்துவதாக தோன்றினால், எதிர்பார்த்து காத்திரு. அது நிறைவேறியே தீரும் - அபா 2:3.
  • பயிரிடுபவர் விளைச்சலை எதிர்பார்த்து முன்மாரியும் பின்மாரியும் பொழியுமளவும் பொறுமையோடு காத்திருக்கின்றார் - யாக் 5:7.
  • எனக்கு விடிவு வரும்வரை என் போராட்ட நாட்களெல்லாம் பொறுத்திருப்பேன் - யோபு 14:14.


சம்பவம்


I. மீட்பு – அபிஷேகத்துக்கு காத்திருப்பு

 • காத்திருந்த இஸ்ரயேலர்

 • A. மீட்புக்காக :

  • எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்தை என் கண்களால் கண்டேன். அடிமை வேலை வாங்கும் அதிகாரிகளை முன்னிட்டு அவர்கள் எழுப்பும் குரலையும் கேட்டேன். ஆம் அவர்களின் துயரங்களை நான் அறிவேன் - வி.ப. 3:7.
  • எகிப்தியரின் பிடியிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்கவும், பாலும் தேனும் பொழியும் நல்ல பரந்ததோர் நாட்டிற்கு அவர்களை நடத்தி செல்லவும் இறங்கி வந்துள்ளேன் - வி.ப 3:8.
  • இதோ! இஸ்ரயேல் மக்களின் அழுகுரல் என்னை எட்டியுள்ளது. எகிப்தியர் அவர்களுக்கு இழைக்கும் கொடுமையையும் கண்டுள்ளேன் - வி.ப. 3:9.


  B. அபிஷேகத்துக்காக - சீனாய் மலையருகில் - வி.ப 19:1-6 :

  • நீங்கள் என் வார்த்தைக்கு செவிசாய்த்து, என் உடன்படிக்கையை கடைபிடித்தால் அனைத்துலகும் என் உடமையேயெனினும் நீங்களே எல்லா மக்களினங்களிலும் என் தனிச் சொத்தாவீர்கள் - வி.ப. 19:5.
  • மேலும், எனக்கு நீங்கள் குருத்துவ அரசராகவும், தூய மக்களினமாகவும் இருப்பீர்கள். இவ்வார்த்தைகளே நீ இஸ்ரயேல் மக்களிடம் கூற வேண்டியவை என்றார் - வி.ப. 19:6.
  • ஆண்டவர் கூறிய படியே அனைத்தும் செய்வோம் - வி.ப 19:8.
  • மூன்றாம் நாளுக்காக தயாராகட்டும். ஏனெனில், மூன்றாம் நாள் மக்கள் அனைவர்க்கும் முன்பாக ஆண்டவர் சீனாய் மலைமேல் இறங்கி வருவார் - வி.ப. 19:11.
  • மோசே மலையை விட்டிறங்கி மக்களிடம் சென்றார். மக்களை தூய்மைப்படுத்தினார் - வி.ப. 19:14.
  • சீனாய் மலை முழுவதும் புகைந்து கொண்டிருந்தது. ஏனெனில், ஆண்டவர் அதன் மீது நெருப்பில் இறங்கி வந்தார். அதன் புகை தீச்சூளையிலிருந்து எழும் புகைபோல் தோன்றியது. மலை முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது – வி.ப. 19:18.
  • நீர் எங்களோடு வந்தருளும், எங்கள் கொடுமையையும் எங்கள் பாவத்தையும் மன்னித்து எங்களை உம் உரிமை சொத்தாக்கி கொள்ளும் - வி.ப 34:9.


 • காத்திருந்த ஊதாரி மைந்தன்

 • A. காத்திருப்பு :

  • அறிவு தெளிந்து, என் தந்தையின் கூலியாட்களுக்கு தேவைக்கு மிகுதியான உணவு இருக்க நான் இங்கு பசியால் சாகிறேனே? - லூக் 15:17.


  B. மீட்பு :

  • நான் பன்றி குழியை விட்டு புறப்பட்டு என் தந்தையிடம் சென்று, என்குற்றத்தை ஒத்துக் கொள்வேன் - லூக் 15:18,19.
  • புறப்பட்டு தந்தையிடம் வந்தார். தந்தை பரிவு கொண்டு ஓடி சென்று கட்டி தழுவி முத்தமிட்டார் - லூக் 15:20.


  C. அபிஷேகம் :

  • தந்தை முதல்தர ஆடை உடுத்தி, மோதிரமும், மிதியடியும் அணிவித்து விருந்து அளித்தார் - லூக் 15:22,23.


II. மீட்பருக்காக காத்திருப்பு

 • யோசேப்பு

 • A. இறையாட்சிக்காக :

  • அரிமத்தியா ஊரை சார்ந்த யோசேப்பு இறையாட்சியின் வருகைக்காக காத்திருந்தவர் - மாற் 15:43.


 • சிமியோன் - லூக் 2:25-35

 • A. காத்திருப்பு :

  • ஆண்டவருடைய மெசியாவை காணுமுன் அவர் சாகப்போவதில்லை என்று தூயஆவியால் உணர்த்தப்பட்டிருந்தார் - லூக் 2:26.
  • இஸ்ராயேலுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதலை எதிர்பார்த்திருந்தவர் - லூக் 2:25.


  B. மீட்பு :

  • நீர் ஏற்பாடு செய்துள்ள உமது மீட்பை என் கண்கள் கண்டு கொண்டன – லூக் 2:30.


 • அன்னா – லூக் 2:37-38

 • A. காத்திருப்பு :

  • கோவிலை விட்டு நீங்காமல் நோன்பிருந்து மன்றாடி அல்லும் பகலும் திருப்பணி செய்து வந்தார் - லூக் 2:37.


  B. மீட்பு :

  • அன்னா ஆலயத்தில் வந்து கடவுளை புகழ்ந்து எருசலேமின் மீட்புக்காக காத்திருந்த எல்லாரிடமும் அக்குழந்தையைப்பற்றிப் பேசினார் - லூக் 2:38.


III. பாவத்திலிருந்து மீட்பு

 • சக்கேயு

 • A. காத்திருப்பு :

  • சக்கேயு இயேசுவை பார்க்க விரும்பி, அவரை பார்ப்பதற்காக காட்டு அத்திமரத்தில் ஏறி கொண்டான் - லூக் 19:4.


  B. மீட்பு :

  • சக்கேயு பாவ அறிக்கை செய்தல் - லூக் 19:8.
  • சக்கேயு விரைவாய் இறங்கி வாரும், இன்று உமது வீட்டில் நான் தங்க வேண்டும் - லூக் 19:5.
  • இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று – லூக் 19:9.


 • பாவியான பெண்

 • A. காத்திருப்பு :

  • இயேசுவுக்கு பின்னால் கால்மாட்டில் வந்து அழுது கொண்டே நின்றார். அவருடைய காலடிகளை தம் கண்ணீரால் நனைத்து தம் கூந்தலால் துடைத்து, முத்தமிட்டு அக்காலடிகளில் நறுமண தைலம் பூசினாள் - லூக் 7:38.


  B. மீட்பு :

  • இயேசு அப்பெண்ணை பார்த்து, உம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன – லூக் 7:48.
  • உமது நம்பிக்கை உம்மை மீட்டது அமைதியுடன் செல்க – லூக் 7:50.


IV. பாடுகளிலிருந்து மீட்பு

 • உடல் நலமற்றவர் - யோவா 5:1-9

 • A. காத்திருப்பு :

  • குளத்து நீர் கலங்குவதற்காக காத்திருப்பர் - யோவா 5:3.
  • 38 ஆண்டுகளாய் காத்திருந்தார் - யோவா 5:5-6.


  B. மீட்பு :

  • எழுந்து உம்முடைய படுக்கையை எடுத்துக் கொண்டு நடந்து செல்லும் - யோவா 5:8.
  • அம்மனிதர் நலமடைந்து தம் படுக்கையை எடுத்து கொண்டு நடந்தார் - யோவா 5:9.


 • கூனி நிமிர்தல்

 • A. காத்திருப்பு :

  • 18 ஆண்டுகளாய் கூன் விழுந்த பெண் தொழுகை கூடத்தில் இருந்தார் - லூக் 13:11.


  B. மீட்பு :

  • அம்மா, உமது நோயிலிருந்து நீர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளீர் - லூக் 13:12.


 • யோபு

 • A. காத்திருப்பு :

  • எனக்கு விடிவு வரும்வரை என் போராட்ட நாள்களெல்லாம் பொறுத்திருப்பேன் - யோபு 14:14.


  B. மீட்பு :

  • ஆண்டவர் யோபுக்கு இருந்தனவற்றையெல்லாம் இரண்டு மடங்கு ஆக்கினார் - யோபு 42:10,12.
  • ஆண்டவர் அவருக்கு வர செய்த தீமை அனைத்திற்காகவும் ஆறுதல் கூறி அவரை தேற்றினார் - யோபு 42:11.


V. அபிஷேகத்திற்கு காத்திருப்பு

 • சீடர்கள்

 • A. காத்திருப்பு :

  • என்னிடமிருந்து கேட்டறிந்த தந்தையின் வாக்குறுதி நிறைவேற காத்திருங்கள் - தி.தூ. 1:4.
  • அவர்கள் கோவிலில் எப்போதும் கடவுளை போற்றியவாறு இருந்தார்கள் - லூக் 24:53.
  • இயேசுவின் தாய் மரியாவோடு இணைந்து ஒரே மனத்தோடு இறைவனிடம் வேண்டிகொண்டிருந்தார்கள் - தி.தூ 1:14.


  B. அபிஷேகம் :

  • அவர்கள் அனைவரும் தூயஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் - தி.தூ 2:2-4.


 • பத்து கன்னியர் - மத் 25:1-13

 • A. காத்திருப்பு :

  • மணமகனை எதிர்கொள்ள பத்து பேர் தங்கள் விளக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் - மத் 25:1.
  • மணமகன் வர காலந்தாழ்த்தவே அனைவரும் தூக்க மயக்கத்தால் உறங்கிவிட்டனர் - மத் 25:5.


  B. அபிஷேகம் :

  • மணமகன் வருகிறார் என்ற குரல் கேட்டதும் முன்மதி உடைய ஐந்து பேரும் விளக்குகளை ஒழுங்குபடுத்தினர். மணமகன் வந்த போது ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடு திருமண மண்டபத்துக்குள் புகுந்தனர் - மத் 25:7,10.
  • ஆயத்தமில்லாமல் காத்திருந்தவர்களை எனக்கு உங்களை தெரியாது என்றார் - மத் 25:12.


 

My status 

உயிர்த்த இயேசு

சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார்.


மரித்த இயேசு உயிர்த்துவிட்டார். 

யூதா ராஜ சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார். 


அஞ்சாதீர்கள்! நான் உலகை வென்றேன்.சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார்.உயிர்த்த இயேசு, சீடர்களை உறுதிப்படுத்தினார். 


மன்னாதி மன்னன் இயேசு, உயிர்த்தெழுந்தார். 


இயேசு உயிர்த்தார். இனி நாமும் உயிர்ப்போம்.சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார். 


இயேசு, கல்லறையில் இல்லை. 


அம்மா அழாதீர்! 


உயிர்த்த இயேசு மதலேன் மரியாளிடம். 


என் சீடருக்கு இதை அறிவிப்பீர். 


சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார்.சீடர்களின் விசுவாசத்தை, உறுதிப்படுத்தினார். 


உயிர்த்த இயேசு, சீடர்களை உறுதிப்படுத்தினார். 


விசுவாசம் அற்றவனாயிராதே. 


நான் தான் அஞ்சாதீர்கள்.சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார். 


திபேரியாக் கடலருகில், உயிர்த்த இயேசு 


பிள்ளைகளே! சாப்பிட வாருங்கள். 


சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார்.உயிர்த்த இயேசு, எம்மாவூஸ் சீடரோடு. 


உயிர்த்த இயேசு, மறைநூலை விளக்கினார் . 


சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார்.மாலை நேரம் ! எங்களோடு தங்கும். 


உயிர்த்த இயேசு, வயல்வெளியில் தோன்றினார். 


சிலுவையில் கையளித்த ஆவி, நம்மீது பொழியப்பட்டார்.


  
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.in