நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நம்பிக்கையை குறித்து, யாராவது விளக்கம் கேட்டால், விடை அளிக்க, நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருங்கள் - 1பேது 3:15.

ஆவிக்குரிய வாழ்வில், உங்கள் ஐயப்பாடுகளுக்கு விளக்கம் பெற விரும்பினால், இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்.
  
உங்கள் பெயர்
 
நகரம்
 
மின்அஞ்சல்
உங்கள் கேள்விகள்
(Press Ctrl+g or click this   to toggle between English and Tamil)
 
 
அன்புடையீர்! தாங்கள் பதிவு செய்த கேள்வியையும், அதற்கான பதிலையும், இன்னும் 24 மணி நேரத்தில், கேள்வி பதில் பகுதியில் எதிர்பாருங்கள். உங்கள் ஐயப்பாடுகளை, ஆவியானவர் தாமே தெளிவுப்படுத்துவாராக!
 
 
 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com