மன்றாடும் மன்றம்
ஒரு மணி நேரம் கூட, என்னோடு விழித்திருக்க, உங்களுக்கு வலுவில்லையா? சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க, விழித்திருந்து இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் - மத் 26:40,41.
 
 
ஜெபமே ஜெயம்! அகில உலக, மன்றாடும் மன்றத்தில், நீங்களும் பங்கு பெற, இங்கே உங்கள் பெயரையும், நேரத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள்.
 
ஜெப கருத்து :
 
1. நீங்களும் குடும்பமும் மீட்படைய
2. மன்ற உறுப்பினர்கள் குடும்ப நலனுக்காக
3. கத்தோலிக்க ஆவிக்குரிய சபைகளின் வளர்ச்சிக்காக
4. உலகம் மீட்படைய
  
மன்றாடும் மன்ற உறுப்பினர்கள் பார்க்க
உங்கள் பெயர்
(Press Ctrl+g or click this   to toggle between English and Tamil)
 
நகரம்
 
ஜெப நேரம்   
 
 
அன்புடையீர்! உங்கள் பெயரும், ஜெப நேரமும், இன்னும் 24 மணி நேரத்தில், இந்த பகுதியில் பதிவு செய்யப்படும்.
 
 
 
copyrights © 2012 catholicpentecostmission.com